Melahirkan Generasi Madani Berkarakter Rabbani
&
Membangun Aqidah Shahih dan Akhlaqul Karimah